Forside > Om BEV > Bygningsarv

Dansk Bygningsarv

PDF Print E-mail

Bygningsarv er et rådgivnings- og videncenter med særlige kompetencer inden for anvendelse, bevaring og udvikling af bygningsarv.

 

Bygningsarv er særligt specialiseret inden for:

  • Bygning & Helhed: Stor erfaring med at analysere og kortlægge fredede og bevaringsværdige bygninger og helheder samt by- og landskabsstrukturer. Analyser af f.eks. bevaringsværdier, vedligeholdelses- og istandsættelsesbehov, udviklingsmuligheder og fremtidig anvendelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

 

  • Analyse & Management: Bygningsarv gøres til en bæredygtig forretning og udvikler strategier og forretningsplaner for anvendelse, udvikling og drift af bygninger og områder.

 

  • Plan & Strategi: Bygningsarv arbejder tæt sammen med kommuner om visioner for byudvikling, helhedsplaner og arkitekturpolitik - med fokus på både proces og resultater. Herigennem bidrages til omdannelse af eksisterende byområder til nye formål.

 

Kontaktoplysninger: Telefon: 33 33 99 10 eller e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 

Læse mere på Bygningsarv hjemmeside: www.bygningsarv.dk

 

Borgergade 111, 1300 København K, Telefon: 3122 3298, Fax: 4557 1011, e-mail: sekretariat@bev.dk