Forside > Bliv medlem > Priser

Priser

PDF Print E-mail

 

A-medlemmer (ejere)

 

En bevaringsværdig privatejendom årligt kontingent
250,00 kr.
En bevaringsværdig erhvervsejendom, årligt kontingent 300,00 kr.

 

 

B-medlemmer (passiv medlem) 

 

Privat person, årligt kontingent  250,00 kr.
Erhvervsvirksomhed, årligt kontingent  300,00 kr.

 


Hvis der er mere end fem bevaringsværdige ejendomme, betales der kun for de første fem ejendomme (flere detaljer her).
 

Foreningens regnskabsår går fra juli til juli og kontingent betales normalt pr. 1. december efter afholdelse af generalforsamling. Eventuelle medlemmer der tilmelder sig midt på året, vil få en refusion i kontingentet der modsvare dette.
 

Kontingent opkræves via netbank indbetaling eller giro kort. Når netbank benyttes er det vigtigt, at skrive medlemsnummer i beskedfeltet.
 

Udmeldelse kan ske med måneds varsel.

 

Ønsker du at blive medlem, se indmeldelsesblanket her.

Borgergade 111, 1300 København K, Telefon: 3122 3298, Fax: 4557 1011, e-mail: sekretariat@bev.dk