Forside > Bliv medlem > Vilkår

Medlemsvilkår

PDF Print E-mail

Foreningen ledes af generalforsamlingen, der holder møde hvert år. Her har alle A-medlemmer stemmeret, hvis de har været medlem i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen. Passive medlemmer (B-medlem) har ikke stemmeret.
Se mere om medlemsskab her.

A-medlemmer har en stemme for hver bevaringsværdig ejendom, de er ejer af, dog i alt højst fem stemmer. Antallet af ejendomme afgøres ud fra matrikelnummer, dvs. ejer man en gård, med tre længer, men disse ligger på samme matrikel, udgør gården kun én bygning. Ejendomme der udgøres af lejligheder tæller ligeledes kun som en. Dette gælder også for ejerforeninger, der gennem ejerforeningens formand har én stemme.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen på 5 medlemmer, der varetager den daglige ledelse af foreningen gennem 4 årlige bestyrelsesmøder. Alle A-medlemmer kan stille op til bestyrelsen.

Forudsætningen for at kunne tælles som fuldgyldigt A-medlem under en generalforsamling, er at man har betalt sit kontingent. Opkrævning af kontingent sker normalt pr. 1. december. For nye medlemmer sker opkrævning af første kontingent løbende.
For oversigt over priser for medlemskab, se her.


Udmeldelse kan ske med måneds varsel.
 

Borgergade 111, 1300 København K, Telefon: 3122 3298, Fax: 4557 1011, e-mail: sekretariat@bev.dk