Forside > Om BEV > Hvem er BEV?

Hvem er Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

PDF Print E-mail

Foreningen blev stiftet 19. august 1999, med det formål at varetage interesserne for ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark.
Foreningens hovedformål er at arbejde for, at der gennem information, formidling og rådgivning skabes rimelige vilkår for en bredt anlagt nødvendig sikring af landets bevaringsværdige bygninger.


Sikringen af landets bevaringsværdige bygninger er en samfundsopgave, der vedrører os alle, men i praksis er det først og fremmest ejerne af de bevaringsværdige bygninger, der skal løse den store opgave. For den enkelte husejer kan samfundets ønske om at bevare bygningen imidlertid betyde, at der bliver fastlagt en række offentlige bestemmelser for, hvordan den bevaringsværdige bygning skal fremtræde, hvilke ændringer der må foretages, hvilke materialer der må benyttes etc.
Hvis det i realiteten betyder ekstraomkostning, skal disse ikke kun være på ejers regning, når det er samfundet, der i almenvellets interesse pålægger dem. Vi arbejder for at sikre en kompensation til ejerne for de fordyrende krav til arkitektoniske og byggetekniske løsninger, de pålægges.
 

Foreningen arbejder for at sikre bedre information til ejerne, når de køber et bevaringsværdigt hus, så de er klar over hvilke værdier huset indeholder, hvordan de bedst varetages og hvilke omkostninger der er forbundet hermed.
Ydermere arbejder vi for at der bliver skabt ensartede og rimelige vilkår for ejerne i forbindelse med en sikring af bygningsbevaringsinteresserne.
 

Du kan læse mere om foreningens vision og mission her.
 

Foreningen har til huse i Bygningskulturens Hus i København, hvorfra sekretariatet varetager den daglige drift af foreningen samt rådgiver og bistår medlemmer i faglige spørgsmål, herunder lovgivningsmæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske forhold.
Vi arbejder på hele tiden at kunne tilbyde vores medlemmer fordelagtige tilbud, i forbindelse med såvel vedligeholdelse, istandsættelse og beskyttelse af deres bygninger.
Du er velkommen til at kigge forbi sekretariatet i åbningstiden.
 

Foreningen har tætte bånd til Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), der er en forening for ejere af fredede bygninger. Du kan læse mere om BYFO her.
 

Såfremt medlemmer ønsker møde med sekretariatets medarbejdere udenfor kontoret kan dette aftales - dog mod betaling af direkte omkostninger hermed.

BEV bistår ikke i egentlig projektering, men henviser gerne til rådgivere, der har vist sig kompetente inden for deres fagområde eller smidige i forhandlinger med relevante myndigheder.
 

Kontorets åbningstider: Mandag-torsdag fra kl. 9.00 til 15.00 og fredag fra 9.00 til 14.00.
 

Borgergade 111, 1300 København K, Telefon: 3122 3298, Fax: 4557 1011, e-mail: sekretariat@bev.dk